Den grønne Kampsang

Melodi: Marseillaisen (1792)
Tekst: Paul Tempels &
Niels-Simon Larsen (2022)

Vi er de grønne aktivister,
vi vil kæmpe for vor jord!
Ingen skal holde os tilbage.
:/: Ser I bannernes klare besked? :/:
I kan høre vores taler & sange.
Vi bevæger os målrettet frem.
Snart høres vi i alles hjem.
Hverken magt- eller pengemænd vi sparer.
Vågn op! Kom og vær med!
Slut sammen og hold stand!
Træd frem, vær med!
Hjerternes råb skal lyde hvert et sted!

Hvordan går det med verdens ledere,
kan de så vise os en vej?
Nej, desværre, det magter de ikke.
:/: Det er derfor der kaldes på dig! :/:
Skove brænder og stormene raser.
Vilde floder ta’r huse og hjem.
De svageste betaler mest.
Det’ med dem vi skal stå forenet.
Vågn op! Kom og vær med!
Slut sammen og hold stand!
Træd frem, vær med!
Hjerternes råb skal lyde hvert et sted!

Nu ta’r vi ansvar for planeten.
Den får den fremtid, som vi gi’r.
Tænk på bio-di-versiteten,
:/: temp’raturen der stiger og sti’r. :/:
Vi ved også, at overforbruget
skal ned: Ikke opbruge alt.
Det vil vi nemlig blive fortalt
af de kommende generationer.
Vort ansvar for vor Jord
begynder hvor vi bor.
Træd frem, vær med!
Hjerternes råb skal lyde hvert et sted!